RESELLERS GEZOCHT

Assemblagemedewerker

English below

Houd jij ervan om met je handen te werken? En ga jij geen technische uitdaging uit de weg? Laat dan je creativiteit en technische vaardigheden de vrije loop bij Prestop!

Prestop is op zoek naar enthousiaste assemblagemedewerkers! Sluit je aan bij ons team en werk aan technische projecten voor zowel nationale als internationale klanten. En wie weet zie je jouw werk terug wanneer je door de steden loopt.

assemblagemedewerker assemblage medewerker assembly worker vacature vacancy

Bekijk hoe wij voor Winora 200 zuilen hebben gebouwd!

Interesse? Stuur je motivatiebrief en cv naar vacature@prestop.nl of stuur een WhatsApp naar 06-52581924!

Als productiemedewerker werk je samen met een klein team aan het opbouwen, testen en verpakken van de touchtafels, touchscreens, totems en andere touch producten.
Je helpt mee met het verbeteren van de producten en assemblage proces door samen met je collega’s terugkoppeling te geven aan de designers en productmanagers.

Wij bieden

 • Een bedrijf dat nog volop in ontwikkeling is.
 • Alleen maar met leuke uitdagende projecten bezig zijn.
 • Een goed salaris en reiskostenvergoeding.
 • Leuke collega’s.
 • Een goede pensioenregeling.
 • 26 vakantiedagen.
 • Basketballen met collega's op het basketbalveld in de tuin.
 • Lekkere BBQ's.
 • Leuke bedrijfsuitjes en vrijmibo's.
 • Het grootste Interactive Experience Center van Europa.

Wat houdt je werk in als productie medewerker?

 • Samenstellen van halffabricaten en/of eindproducten.
 • Basis kennis van handgereedschappen.
 • Inspecteren en testen van halffabricaten en/of eindproducten.
 • Corrigeren van eventuele afwijkingen in producten (staalwerk).
 • Schoonmaken en ordelijk houden van de werkomgeving en productiemiddelen.
 • Controleren van de aangeleverde productonderdelen en het aanvullen van werkinstructies.
 • Secuur en in serie productie kunnen werken.

Opleidingsvoorkeur

 • Minimaal een MBO-diploma.

Pre's

 • Kennis van elektrotechniek (stoppenkasten en solderen).
 • Ervaring als assemblage medewerker.

Over Prestop

Self-service, self-check in, self-ordering, onbemande recepties, etc. ontwikkelen zich sneller dan ooit. Klanten verwachten een snelle en geïntegreerde omnichannel ervaring. Wij beloven elke gebruiker de ultieme beleving en optimale service. De connectie met data, presentaties, diensten en producten is met een vingerdruk gelegd. Daarnaast ontwikkelen wij continu de nieuwste technieken en materialen voor state of the art hard- en software.

Zo waarborgen wij iedere gebruiker de gewenste interactie in elke retail-omgeving, ontvangsthal, museum, experience center, etc. Wij zijn de grootste 'touch' specialist in de Benelux en marktleider in ontwikkeling, productie en installatie van interactieve oplossingen, van informatie- en bestelzuilen, digitale recepties tot touchtafels en grote interactieve videowalls.

In het grootste Interactive Experience Center van Europa kunnen bezoekers deze interactieve oplossingen zelf ervaren. Een enthousiast team van productmanagers, marketing en sales brengt deze door Prestop geproduceerde oplossingen nationaal en internationaal onder de aandacht.

Soort dienstverband: voltijd (40 uur). Startdatum in overleg. Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Assembly worker

Do you like to work with your hands? And do you not shy away from a technical challenge? Then give your creativity and technical skills free rein at Prestop!

Prestop is looking for enthusiastic assembly workers! Join our team and work on technical projects for both national and international customers. And who knows, you might see your work reflected when you walk through the cities.

Assembly example Winora Prestop vacancy

See how we built 200 kiosks for Winora!

Interested? Send your motivation letter and CV to vacature@prestop.nl or send a WhatsApp to +31 (0)6-52581924!

You work with a small team to build, test, and package touch tables, screens, totems, and other products.

You will help improve the products and assembly process by giving feedback to the designers and product managers together with your colleagues.

We offer

 • A company that is still developing.
 • You only work with fun, challenging projects.
 • A good salary and travel allowance.
 • Nice colleagues.
 • A good retirement plan.
 • 26 days of vacation.
 • Practice in the racing simulator next to one of our aquariums.
 • Basketball with colleagues on the basketball court in the garden.
 • Nice BBQs.
 • Nice company outings and Friday afternoon drinks.
 • The largest Interactive Experience Center in Europe.

What does your job include as an assembly worker?

 • Assembling semi-finished and finished products.
 • Having basic knowledge of hand tools.
 • Inspecting and testing semi-finished and finished products.
 • Correcting any deviations in products (steelwork).
 • Cleaning and tidying the working environment and production equipment.
 • Checking the delivered product parts and supplementing work instructions.
 • Being able to work accurately and in series production.

Education preferences

 • Minimum requirement is an MBO diploma (post-secondary vocational education).

Pre's

 • Knowledge of electrical engineering (including fuse boxes and soldering).
 • Experience as an assembly worker.

About Prestop

Self-service, self-check-in, self-ordering, digital receptions, etc., are developing faster than ever. Customers expect a fast and integrated omnichannel experience. We promise every user the ultimate experience and optimal service. The connection with data, presentations, services, and products is made at the touch of a finger. In addition, we continuously develop the latest techniques and materials for state-of-the-art hard- and software.

We guarantee every user the desired interaction in every retail environment, reception hall, museum, experience center, etc. We are the largest 'touch' specialist in the Benelux and the market leader in developing, producing, and installing interactive solutions, from information and ordering kiosks and digital receptions to touch tables and large interactive video walls.

In Europe's largest Interactive Experience Center, visitors can experience these interactive solutions for themselves. An enthusiastic team of product managers and salespeople brings these solutions produced by Prestop to the attention of the national and international public.

Type of employment: full-time (40 hours).

Start date in consultation.

Bezoek nu

ons Interactieve Experience Center.

Prestop heeft het grootste Interactieve Experience Center van Europa. Je bent van harte welkom in onze showroom, op Ekkersrijt 4611 in Son en Breugel, waar we je al onze oplossingen kunnen tonen.

Liever online? Onze specialisten lopen graag met de iPhone met Zoom door ons Interactieve Experience Center. Live worden de beelden getoond en kun je direct vanuit thuis/werk vragen stellen.

Boek nu een afspraak